Met de steun van Artiflex, ga ik weer aan het werk!

uitkeringsgerechtigde gepensioneerden

werknemers die een toelage krijgen voor een werkgerelateerde beperking

personeel dat een arbeidsbeperking heeft.

Hoe gaat het met ‘Hans’ nu hij weer aan het werk is?

Een gebrek of aandoening waardoor iemand geen werk kan zoeken of geen werk kan verrichten, wordt een beroepsbeperking genoemd. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen die niet in staat zijn om 100 procent van de tijd te werken of die in aanmerking komen voor een Wajong-uitkering. Maar ook leeftijd speelt een rol. Voor een oudere is het soms moeilijker om een baan te vinden dan voor een jongere sollicitant. Voor al onze sollicitanten zoeken en vinden wij de ideale werkplek. Onze missie is om mensen te helpen uit de bijstand te komen en terug te keren in de maatschappij. Artiflex hanteert een aantal verschillende systemen, waaronder het LKV en het LIV, of jeugd-LIV. Zij maken gebruik van verschillende formulieren en processen om te bepalen of nieuwe werknemers in aanmerking komen voor een subsidie van het UWV. Zij werken samen met hun partner SubAdvies vanwege de ingewikkeldheid van de vele regelingen. Artiflex regelt de hele procedure, waardoor u als klant volledig wordt ontzorgd. Dit zijn de strategieën die zij hanteren: komt het bedrijf in aanmerking voor een toelage, Het Loonkostenvoordeel (LKV) is een onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) dat tot doel heeft mensen met een uitkering (gedeeltelijk) weer aan het werk te helpen. De voordelen kunnen enorm zijn en blijven na toekenning drie jaar bestaan. Onder de Wtl valt ook het lage-inkomensvoordeel (LIV). Dit is een jaarlijkse toelage voor bedrijven die laagbetaalde werknemers in dienst nemen die dicht bij het wettelijk minimumloon zitten. Het doel van de uitkering is om bedrijven te stimuleren deze werknemers in dienst te nemen en voor langere tijd aan zich te binden. Alleen als een werknemer in een kalenderjaar minimaal 1248 uur heeft gewerkt, blijven na toekenning drie jaar bestaan. Onder de Wtl valt ook het lage-inkomensvoordeel (LIV). Dit is een jaarlijkse toelage voor bedrijven die laagbetaalde werknemers in dienst nemen die dicht bij het wettelijk minimumloon zitten. Het doel van de uitkering is om bedrijven te stimuleren deze werknemers in dienst te nemen, voor langere tijd aan zich te binden. Alleen als een werknemer in een kalenderjaar minimaal 1248 uur heeft gewerkt en Het Loonkostenvoordeel (LKV) is een onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) dat tot doel heeft mensen met een uitkering (gedeeltelijk) weer aan het werk te helpen. De voordelen kunnen enorm zijn. Omdat deze urennorm niet geldt voor 18-, 19-, en 20-jarigen, worden zij ingedeeld bij de jonge LIV. Zij werken naast het LKV en het LIV samen met diverse gemeentelijke systemen. Iedereen heeft de ambitie om zelfredzaam te zijn. Hierdoor is er een sterke wil om samen te werken bij de verschillende doelgroepen. Daarnaast is er een ernstig tekort aan arbeidskrachten op de arbeidsmarkt. Veel werkgevers zijn bereid wat meer tijd te steken in het goed opleiden van de 56-plusser en het extra begeleiden op de werkvloer van de jongere die vanuit zijn Wajong-uitkering de overstap maakt naar de arbeidsmarkt. Door de crisis ben ik mijn werk kwijtgeraakt en moest ik noodgedwongen thuisblijven. Maar stilzitten spreekt mij niet aan, dus heb ik urenlang op internet gezocht naar een nieuwe baan. Dat was moeilijk voor mij als 56-jarige, tot ik Artiflex ontdekte. Zij herstelden mijn vertrouwen na een prettige kennismaking. Sinds vier maanden ben ik in dienst bij mijn nieuwe bedrijf. Ik zit in een heel andere branche dan voorheen, maar dat maakt het ook zo spannend. Zowel Artiflex als de adviezen van de klant hebben me heel goed gedaan. Mijn klant heeft echt voor me gezorgd en nu kan ik vrij en met veel plezier werken! Bent u op zoek naar uitmuntende mensen zoals Hans, en wilt u uw horizon verbreden door vrijblijvend meer over Artiflex te weten te komen? Rob van der Spek is telefonisch bereikbaar op 0341 70 30 70 of per e-mail op r.vanderspek@artiflex.com. Je kunt ook direct solliciteren via de website.