Nieuws over de gemeente Harderwijk in de eerste week van 2022

Deze week: vergunningen worden gevraagd, kerstbomen worden gratis huis-aan-huis opgehaald, kerstbomen worden gratis huis-aan-huis opgehaald en vergunningen worden gevraagd en verleend, Nieuwjaarsboodschap vanavond om 19.00 uur en verleend.

Denk aan de groei van het buitengebied van Harderwijk en Hierden.

Vanavond om 19.00 uur wordt de nieuwjaarsboodschap uitgezonden.

Informatie vanuit de raad

Bestudeer de bouwplannen voor 2022.

Kerstbomen worden gratis van deur tot huis verzameld.

Maandag 10 januari: Zeebuurt, Friesegracht, Binnenstad (postcode 3841, Lorentz, 3846), Zuidereiland en Binnenstad (postcode 3841 en 3846).

Stadsweiden, Nachthok, en Slingerbos op dinsdag 11 januari (postcode 3844).

Woensdag 12 januari: Frankrijk (postcodes 3848 en 3849), Hierden, Frankrijk (postcodes 3848 en 3849). (postcodes 3848 en 3849).

Stadsdennen, Wittenhagen, Tinnegieter, en Sypel op donderdag 13 januari (postcodes 3842 en 3843).

Drielanden, Leuvenumseweg, vrijdag 14 januari (postcodes 3845 en 3847).

Zet uw kerstboom op de inzameldag vóór 7.30 uur buiten aan de stoeprand.

zonder gebruik te maken van een container of de kluit af te dekken met plastic

Haal alle kerstversieringen weg (in verband met compostering).

een lijst van recente aankondigingen

Vergunningen worden aangevraagd.

Op 30 december 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de rijweg Duinweg kavel HDW000 C 1924.

Oranjelaan 71, 3843AB Harderwijk, 30 december 2021, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur met overkapping

30 december 2021, aanvraag omgevingsvergunning dakopbouw op aanbouw Herman de Manstraat 36, 3842AV Harderwijk

Uitbreiding woning Anne Franklaan 8, 3842GW Harderwijk, aanvraag omgevingsvergunning, 29 december 2021

29 december 2021: Aanvraag omgevingsvergunning voor het ontwikkelen van een parkeercomplex aan de Zuiderzeestraatweg 57 en 3849AB Hierden.

Aanvraag omgevingsvergunning, reclamezuilen 29 december 2021, Braillestraat 7, 3846CP Harderwijk

Op 27 december 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor de naamsaanduiding Donkerstraat 4 te Harderwijk.

Aanvraag omgevingsvergunning tijdelijk winterverblijf Harderwijk, Boslaan 2, 3847LT, 27 december 2021

Swingdreef 62, 3845BX Harderwijk, 27 december 2021, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een steiger

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van zes woningen Harderwijk, Fokko Kortlanglaan 119-127, 27 december 2021

Voor het verbouwen van een woonhuis is een omgevingsvergunning nodig. Harderwijk, Grote Marktstraat 29A, 3841AH, 27 december 2021

Verleende en geweigerde vergunningen

Voor de woning Parallelweg 26 186, 3849MN Hierden, is op 31 december 2021 een omgevingsvergunning verleend.

OBM Zeppelinstraat 31 (ontwerp), 31 december 2021, verlenen van een omgevingsvergunning

Haverlaan 1, 3844KX Harderwijk, 30 december 2021, verlenen van een omgevingsvergunning voor het vervangen van een bijgebouw

Het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van de gevel en het dak 30 december 2021, Hoogstraat 22, 3841BS Harderwijk

Op 30 december 2021 wordt een tijdelijke parkeervergunning verleend aan de Baanweg 30 in Harderwijk.

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het aanpassen van de kozijnen aan de voorzijde Strekdam 26, 3841WD Harderwijk, 30 december 2021

Het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een particuliere woning Harderwijk, De Ruyterlaan 25, 3843EB, 30 december 2021

Het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel Harderwijk, Walsekamp 10, 3848CT, 30 december 2021

Verlenen van een omgevingsvergunning mastcommunicatie Ceintuurbaan 2 10, 3847LG Harderwijk, 30 december 2021

Voor het receptiegebouw, Korhoenlaan 2, 3847LN Harderwijk, wordt een omgevingsvergunning verleend op 27 december 2021.

Het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van de raamomlijsting Harderwijk, Klavermeen 22, 3844PR, 27 december 2021

Noorderbreedte 1, Noorderbreedte 1, Noorderbreedte 1, Noorderbreedte 1, Noorderbreedte 1, Noorderbreedte

Kennisgevingen aan de omgeving

Kennisgeving asbestsanering en woning- en schuurvernietiging aan de Zuiderzeestraatweg 95 in Hierden op 30 december 2021.

De verwijdering van asbest uit een veestal aan de Varenweg 37 in Hierden is gepland op 30 december 2021.

Op 30 december 2021 is een melding gedaan voor het vernietigen van een bedrijfspand aan de Wethouder Jansenlaan 340 in Harderwijk.

Melding van het vrijkomen van grondwater door ontwatering in de bodem of riolering buiten de organisatie van 9 december 2021 tot en met 23 december 2021 aan de Verkeersweg 53 in Harderwijk, 30 december 2021.

Kennisgeving van het begin van de verkoop van Thaise etenswaren aan de balie op Markt 19 in Harderwijk op 30 december 2021.

Het verwijderen van asbest uit een winkel/woonpand aan de Smeepoortstraat 16 in Harderwijk is gepland op 30 december 2021.

Het tijdelijk verlagen van het grondwater voor leidingonderhoud aan de Nobelstraat 2 in Harderwijk op 30 december 2021.

Het verwijderen van asbest uit een pand aan de Harderwijkerweg 266 in Harderwijk is gepland op 30 december 2021.

Melding asbestsanering en woningvernietiging Ruimelsweg 14 te Hierden op 30 december 2021.

Melding asbestsanering en bedrijfsvernietiging aan de Lorentzstraat 11 in Harderwijk, gepland op 30 december 2021.

Melding voor het tijdelijk verlagen van het grondwater aan de Wouterskampen 21 in Hierden voor het vervangen van gas- en waterleidingen, 30 december 2021

Het huidige zwembad aan de Parkweg 4 in Harderwijk wordt op 30 december 2021 vervangen, zo blijkt uit een melding.

Ontwerp besluitvorming

Op 30 december 2021 wordt een ontwerpbesluit genomen over een omgevingsvergunning voor een nieuw woongebouw op de kruising van de Ruiversdam met de Hoge Varenweg.

Overige

Vrijstelling van het bepaalde in artikel 2 van de Winkeltijdenwet op de dagen 26 december 2021 (tweede kerstdag) en 30 december 2021 in Harderwijk.

Aanwijzingsbesluit Wsw Noord-Veluwse gemeenten 2022, 30 december 2021

Organisatiebesluit gemeente Harderwijk 2022, 29 december 2021

Harderwijk 2021, 29 december 2021, subsidieverordening ondersteuning controle corona toegangskaart

Harderwijk en het buitengebied van Hierden zijn aan het veranderen. De stad groeit, en de woningvraag in het omliggende gebied neemt toe. Het buitengebied staat onder druk, en de veranderingen moeten in goede banen worden geleid. Als uitgangspunt is het van groot belang om prioriteit te geven aan het behoud van de huidige kenmerken van het gebied. De veranderende zichtlijnen en de randen van de Enk en het dorp Hierden bijvoorbeeld, de landschapstypen, het recreatieve netwerk, de mozaïekvormige kavelstructuur van de Enken versus de rechtlijnige structuur aan de noordzijde van de Zuiderzeestraatweg. Het is een concept voor hoe het landschap hersteld en versterkt kan worden en tegelijkertijd verder ontwikkeld kan worden. Met de toevoeging van landschappelijke ingrepen kan nieuwe bebouwing bijdragen aan de ontwikkeling van zowel het recreatieve als het ecologische netwerk. De relatie tussen de omvang, de identiteit en de beleving van het landschap en de verbetering ervan is van cruciaal belang. Veranderingen in de regio kunnen daarom worden gezien als een extra waarde die de gevarieerde landschappen zowel fysiek als metaforisch met elkaar verbindt. Op dinsdag 18 januari 2022 om 19.30 uur vindt een digitale bijeenkomst plaats om deze uitwerking van onze plannen voor het buitengebied van Harderwijk en Hierden in beeld te brengen. Op deze avond kunnen de aanwezigen vragen stellen, opmerkingen maken en met elkaar in gesprek gaan over de gewenste kwaliteit van ons buitengebied. Wilt u hierover meedenken en meepraten? Stuur dan vóór 13 januari 2022 een e-mail met uw contactgegevens naar info@harderwijk.nl. Vermeld daarbij de volgende gegevens: Harderwijk Nieuws, Facebookpagina en Instagram van de gemeente, Veluwe FM, Facebookpagina, kinderburgemeester Lana Alhussein. De fractievoorzitters van de politieke partijen bieden namens de gemeenteraad een nieuwjaarsgroet aan. De nieuwjaarsvideo is te zien op HK13TV, Harderwijkse Zaken, De gemeente Harderwijk zendt vanavond om 19.00 uur een nieuwjaarsgroet uit in de vorm van een korte video onder het motto “Samen verder”. Een gecombineerde toespraak zal worden gehouden door burgemeester Harm-Jan van Schaik, De gemeente Harderwijk zendt vanavond om 19.00 uur een nieuwjaarsgroet uit in de vorm van een korte video onder het motto “Samen verder”. Een gecombineerde toespraak zal worden gehouden door burgemeester Harm-Jan van Schaik en kinderburgemeester Lana Alhussein. De fractievoorzitters van de politieke partijen bieden namens de gemeenteraad een nieuwjaarsgroet aan. De nieuwjaarsvideo is te zien op HK13TV, Instagram van de gemeente en en de website. Op woensdag 12 januari om 19.30 uur vergadert de commissie Ruimte online. Voorbereidingskrediet en Nieuwe Weiburgse Uitgangspunten staan op de agenda. Op donderdag 13 januari, van 19.30 tot 21.30 uur, vergadert de commissie Samenleving online. De Startnotitie Inclusieve Samenleving (Strategische Raadsagenda) en de Verordening Leerlingenvervoer Harderwijk 2022 staan op de agenda. www.harderwijk.nl/vergaderingen bevat de hele agenda en ondersteunende stukken. De vergaderingen worden live online uitgezonden op www.harderwijk.nl/vergaderingen. Wie het woord wil voeren, kan dat doen door te mailen naar gemeenteraad@harderwijk.nl. Als. Als u een bouwplan (bestemmingsplan en uiterlijk) op haalbaarheid wilt laten toetsen, kunt u een principeverzoek indienen via het contactformulier op de website van de gemeente. Aan de beoordeling zijn vanaf 1 januari 2022 bepaalde uitgaven verbonden. Als het gaat om een relatief kleine afwijking van het bestemmingsplan of alleen een beoordeling van het uiterlijk, is het verzoek in principe gratis. De kosten voor een meer ingrijpende afwijking van het bestemmingsplan, die in een breder perspectief moet worden beoordeeld, bedragen ongeveer € 1023. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de milieucoach die uw aanvraag behandelt. Aconov, een vuilnisophaalbedrijf, haalt volgende week gratis kerstbomen op. Ons afval heeft een geldwaarde. Het merendeel van wat we dagelijks weggooien, kan worden hergebruikt. U geeft de basisingrediënten voor compost en houtsnippers door uw kerstboom na de feestdagen te doneren aan de bomeninzameling. Kerstboomnaalden zijn organisch afval. Met behulp van micro-organismen zet een vergistingsinstallatie de naalden, maar ook uw GFT-afval, om in compost, warmte en biogas. De takken en stammen van uw kerstboom komen in de houtversnipperaar terecht. Aconov, tel. 0800 222 4 111 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur (gratis) of kijk op www.aconov.nl voor vragen over afvalinzameling. Andere informatie is beschikbaar via Quick Recovery, te bereiken op 0341 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl. Sinds 1 juli 2021 zijn wij begonnen met het vrijgeven van officiële bekendmakingen op de landelijke website overheid.nl. Wij hebben hiertoe een wettelijke verplichting. Officiële bekendmakingen zijn te vinden op overheid.nl en harderwijk.nl/bekendmakingen. Deze sectie dient als een samenvatting van alle aankondigingen die in de afgelopen week zijn gedaan, samen met de officiële aankondigingsdatum. Houd er rekening mee dat dit slechts een educatief hulpmiddel is, geen juridisch bindend document. Op de nationale website overheid.nl kunt u informatie vinden over de inzagetermijn, opmerkingen, bezwaren en/of beroepen, alsmede de volledige tekst van elke uitspraak. Wilt u per e-mail bericht krijgen van uw buurt? Dan kunt u zich op overuwbuurt.overheid.nl aanmelden voor geautomatiseerde meldingen. Bent u laaggeletterd op digitaal gebied? Dan kunt u vragen om een fysiek exemplaar van een bepaalde aankondiging. Bel 0341 411 911 of stuur een e-mail naar info@harderwijk.nl.